• Niet Bereikbaar
  • info@emmdinxperlo.nl

Maandelijks archiefmaart 2018

In Memoriam Frans ter Steeg.

Met grote verslagenheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze schuttersvriend, officier en bestuurslid.
Al op jonge leeftijd begon Frans als vendelier en wisselde toen al gauw naar de schuttersjongens.
In het begin van de negentiger jaren had hij al zitting in het bestuur van zijn geliefde schutterij.
Door zijn bezonnenheid en rustige aard was hij toen al een voorbeeld voor alle schuttersvrienden en vriendinnen.
Na een pauze van een aantal jaren werd hij in 2008 weer in het bestuur gekozen, zo kun je zien dat men altijd
terug kan komen, niets was hem teveel altijd stond hij klaar voor klusjes en werkzaamheden die anderen niet konden.
Zijn vooral loyale en royale karakter maakten hem geliefd in onze schutterij.
In 1989 was Frans schutterskoning van E.M.M..
In de laatste jaren was hij tijdens de activiteiten onderweg met de fiets als verkeersregelaar en fotograaf, al hoewel
hij veel liever had mee gelopen.
Maar zich nuttig maken dat was zijn devies.
Graag hadden wij met hem de opening van onze nieuwe huisvesting nog willen meemaken, helaas is het anders gelopen.
Hij had ook hier bepaalde voorstellingen, wij zullen zijn raad altijd in ere houden.
Bij bestuur en leden van de schutterij E.M.M. zal hij in onze gedachten en in ons hart altijd een vaste plaats hebben.
Sylvia en de kinderen en de kleinkinderen wensen wij heel veel kracht en sterkte toe.
Wij hopen dat zij met de positieve gedachten van Frans, verder zullen leven, ook in onze schutterij.
Wij zullen hem missen.

Broederschap , Trouw en Dienstbaarheid.

Bestuur en Leden E.M.M. Dinxperlo.