Schuttersvereniging E.M.M. Dinxperlo

Geschichte

Über E.M.M.

Schützenverein Eendracht Maakt Macht wurde 1837 gegründet. Die Schützenverein ist ein bekannter Begriff in Dinxperlo. Darüber hinaus hat der Verein auch eine reiche Geschichte voller Traditionen und Besuche gleichberechtigter Schützenvereine in der Region, sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland. Der Schützenverein hat ein Tambourkorps, alte und neue Standart Vaandel, Schützenjungen/Damen und Fahnenschwenker. Jedes Jahr werden verschiedene Aktivitäten organisiert, darunter Schuttersfeest, Biwak, Löffelschießen, Karneval und die Sinterklaas-Feier im Vereinsgebäude.

Spielmannszug

Das Tambourkorps besteht aus einer Reihe verschiedener Teile, einschließlich Schlagzeug (Trommel, Pauke, Becken und Lyra). Es gibt auch Flöten. 

Das Tambourkorps besucht regelmäßig deutsche 'Spielmannszüge' und 'Schützenvereine' wie z.b. Suderwick, Spork, Mussum, Lowick und WerthDer gesamte Verein nimmt auch jedes Jahr am Kringdag Achterhoek teil. Hier werden Marschwettbewerbe ausgetragen, aber auch Fahnenwettbewerbe geschwenkt. 

Musikanten sind herzlich willkommen! Möchten Sie (kostenlos) sehen, ob dies etwas für Sie ist? Bitte kontaktieren Sie uns über die Kontaktseite oder indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.

Fahnenschwenkers

Der Verein hat eine Gruppe von Fahnenschwenkers. Seit Jahren eröffnen die Fahnenschwenkers das Schuttersfeest in Dinxperlo mit einer Fahnenehrung. Sie nehmen auch an den Flaggenwettbewerben während des Kringdag Achterhoek teil. Vor ein paar Jahren hatte die Gruppe eine Jugendabteilung mit einer großen Hand voll Jugendfahnen. Jetzt nehmen diese Jungs an der regulären Gruppe teil. Allerdings hat der Verein noch die Jugendfahnen.

Tijdens het Schützenfest bij onze buren in Suderwick lopen de vendeliers van E.M.M. Dinxperlo ook mee aan de parade. Mocht jou dit nou interesseren? Meldt je dan aan via de contact mogelijkheden. 

Schützenjungen- und Damen

Schützenjungen- und Damen laufen traditionell immer in Uniform bei der Parade beim Schützenfest oder anderen Veranstaltungen, an denen der gesamte Verein in Uniform teilnimmt. Diese Gruppe folgt immer dem Standard-vaandel. Diese Gruppe nimmt auch an Paraden und Marschwettbewerben auf dem Kringdag Achterhoek teil. Außerdem macht es immer wieder Spaß, gemeinsam an solchen Aktivitäten teilzunehmen. 

Du möchtest auch Mitglied werden und in Uniform laufen? Dann melden Sie sich über die Kontaktmöglichkeiten an.

Geschichte

De oudste vereniging in de gemeente Aalten, namelijk de schutterij E.M.M. , viert in 2012 haar 175 jarig bestaan. Een aantal jaren dat respect afdwingt. Toch is er reeds veel langer geleden sprake van schutters in Dinxperlo. De heer R.Wartenaar, voorheen archivaris van het streekarchivariaat waaronder ook Dinxperlo valt, heeft archiefstukken in het Fürstlich Salm-Salmsche archiev te Anholt geraadpleegd. Hieruit bleek, dat de schutters uit Dinxperlo in de 15e eeuw de processie in Anholt begeleidden. Dit betekent dat Dinxperlo 500 jaar geleden al een schutterij had. Een schutterij, die als taak had het dorp te bewaken en te verdedigen en die ook militaire hulp moest verlenen aan de heer van Anholt. Deze schutters zullen met de bovengenoemde activiteiten, ook hun jaarlijkse feest hebben gevierd. Waarbij ze onderling streden om de eer van de beste schutter. Toen de reformatie omstreeks 1600 vaste voet kreeg in Dinxperlo, was het helemaal afgelopen met de schuttersfeesten. De nieuwe kerkelijke overheid moest niets hebben van dergelijke feesten, men vond dat “verfoeilijke gebruiken”. Het deelnemen aan het schieten op de vogel, papegaay-schieten noemde men dat, hoorde bij de“Crijtende en Hooghgaande Sonden”. De kerkelijke overheid kwam met een verbodsbepaling en men hield zich er in Dinxperlo aan, omdat in de notulen van de kerkraad in 1677 niets voorkwam over het papegaay-schieten.

 

Hernieuwde schuttersactiviteiten

In het archief van de gemeente Dinxperlo vond men een brief d.d. 22-8-1815 waarin de burgemeester schrijft, dat enige jongelui in verband met de verjaardag van de Koningin op een schijf willen schieten. Was dit weer een soort schuttersfeest?

In 1837 wordt een schutterij opgericht. Niet belast met oude taken zoals die in de 15e eeuw golden, maar gewoon een vereniging die een jaarlijks feest hield met als wedstrijd element: het schieten.

De heer J.A. Jollens beschreef in 1932 de schutterijen in Gelderland en vond bij het onderzoek een advertentie van 1907 waarin sprake was van een 70 jarig jubileum. Er leefden toen ook nog mensen waarvan hun ouders de oprichting hadden meegemaakt. Als bewijsstuk vond men een vaandel uit 1837.

 

Reden oprichting

In 1831 trokken jonge Dinxperlöers, welke tot de Gelderse schutterijen behoorden, naar België om deel te nemen aan de veldtocht tegen de Belgen die opstandig waren in die tijd en zelfstandig wilden worden. Nadat de schutters zich terugtrokken werden ze in Brabant gestationeerd en achter de hand gehouden voor eventuele escalatie met opstandige Belgen. De Dinxperlose kregen in Brabant een hechte band met elkaar. Dit zou er toe geleid hebben dat ze bij terugkomst in Dinxperlo zich verenigden in een schuttersvereniging. Vermoedelijk hadden ze in Brabant kennis gemaakt met schuttersfeesten. In Dinxperlo werd daarna jaarlijks een feest gehouden met als hoogtepunt het vogelschieten. Het ging er nogal Militaristisch aan toe. Geen wonder het waren meest oud militairen en dat wilden ze ook tonen met marcheren en defileren.