Nieuw Schuttersgebouw

april 5, 2022

Schuttersvereniging E.M.M. Dinxperlo heeft haar ‘eerste eigen’ thuis. Op dinsdag 5 april 2022 werd er getekend voor de nieuwe accommodatie van de vereniging. Voorgaand zijn er al werkzaamheden verricht om de voormalige SV-Dinxperlo clubkantine om te bouwen naar ‘Het Schuttersgebouw’ door de vrijwilligers. Het enthousiasme voor de nieuwe start is erg groot onder de leden. Vanaf nu (mochten de maatregelen nog steeds niet meer van toepassing zijn) kunnen er weer evenementen worden georganiseerd zoals o.a. Schuttersfeest, Bivak & Lepelschieten.

Locatie

FC Dinxperlo had plannen om de voormalige kantine te slopen en er zouden nieuwe bestemmingsplannen gezocht worden voor deze locatie. Nadat dit bekend was geworden is het bestuur hierop ingesprongen. De vereniging zocht nog een eigen locatie voor de evenementen en oefenavonden van het Tambourkorps. Vanaf de periode dat er weer geoefend mocht en kon worden heeft het Tambourkorps op de zaterdagen kunnen oefenen bij Sportcafé de Peppel.

Verbouwing

Vanaf augustus 2021 zijn een aantal leden en vrijwilligers hard bezig om het gebouw helemaal eigen te maken. Er moest veel gebeuren zowel aan de binnenkant, als de buitenkant van het gebouw. De verbouwing begon in de oude kantine ruimte van SV-Dinxperlo. De oude bar en de verhoogde vloer zijn er uit gesloopt. De ondervloer is geheel hersteld en geëgaliseerd. Voor de bar van E.M.M. is gekozen voor een kleinere bar dan die er al stond om zo zoveel mogelijk ruimte over te houden voor de zaal. Deze kan elke zaterdag gebruikt worden tijdens en na de oefenavonden van het tambourkorps.

De oude koffieruimte had een vrij nieuwe vloer die nog gelegd is net voor dat er plannen waren om te fuseren met DZSV. Hierdoor heeft de Schutterij weinig tot niks hoeven doen aan de vloer in deze ruimte. Wel zijn de muren in de kantine én koffieruimte compleet geschilderd. Ook de buitenkant heeft een likje verf gekregen en springt er weer uit!

Buitenterrein

De tegels op het terrein lagen scheef en zaten onder onkruid. Ook waren de wortels van de bomen die naast het pand stonden helemaal onder de tegels gegroeid. De vrijwilligers hebben alle tegels op het terrein opnieuw gelegd en klaar gemaakt voor de komende jaren. De wortels zijn verwijderd en de tegels zijn met een hogedrukspuit schoon gespoten. Het buitenterras onder het afdak hebben nieuwe klinkers gekregen. De klinkers konden voor niets worden opgehaald mits de vereniging zelf voor transport zou zorgen.

Op de ‘Schuttersweide’ komt geen echt gras te liggen, maar een kunstgrasveld. Deze kunstgrasmatten zijn afkomstig en als gift gegeven vanuit FC Dinxperlo aan de vereniging. De matten die op het terrein komen te liggen zijn van stukken veld gesneden die buiten het spelersveld lagen op het voormalige voetbalveld. Voordat de kunstgrasmatten gelegd kunnen worden, moest de ondergrond eerst geëgaliseerd worden. Dit heeft een shovel van Loonbedrijf Wissink gedaan.

Namens de vereniging willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet!