Schuttersvereniging E.M.M. Dinxperlo

Geschiedenis

Over E.M.M.

Schuttersvereniging Eendracht Maakt Macht is opgericht in 1837. De Schutterij is een bekend begrip in Dinxperlo. Daarnaast heeft de vereniging ook een rijke geschiedenis vol met tradities en bezoeken aan gelijke schuttersverenigingen in de regio zowel in Nederland als Duitsland. De vereniging beschikt over een Tambourkorps, oude en nieuwe standaardvaandels, schutters jongens/dames en vendeliers. Jaarlijks worden diverse feesten georganiseerd waaronder Schuttersfeest, Bivak, Lepelschieten, Carnaval en de Sinterklaasviering in het Schuttersgebouw.

Tambourkorps

Het Tambourkorps bestaat uit een aantal verschillende delen waaronder slagwerk (trommel, grote trom, bekkens en lyra). daarnaast zijn er nog dwarsfluiten. 

Het Tambourkorps brengt regelmatig een bezoek aan Duitse ‘Spielmannzüge’ en ‘Schützenvereine’ zoals bijvoorbeeld Suderwick, Spork, Mussum, Lowick en Werth. Ook neemt de hele vereniging jaarlijks deel aan Kringdag Achterhoek. Hier worden marswedstrijden gelopen, maar ook vendel wedstrijden gezwaaid. 

Muzikanten zijn erg welkom! Wil jij (gratis) kijken of dit wat voor jou is? Neem dan contact op via de contact pagina of om hier onder op de knop te klikken.

Vendeliers

De vereniging beschikt over een groep vendeliers. Al jaren lang verzorgen de vendeliers de opening van het Schuttersfeest in Dinxperlo met een vendelhulde. Ook nemen zij deel aan de vendelwedstrijden tijdens de Kringdag Achterhoek. Een aantal jaar geleden beschikte de groep over een jeugd afdeling met een grote hand vol jeugd vendeliers. Tegenwoordig nemen deze jongens deel aan de reguliere groep. Wel beschikt de vereniging nog over de jeugdvaandels.

Tijdens het Schützenfest bij onze buren in Suderwick lopen de vendeliers van E.M.M. Dinxperlo ook mee aan de parade. Mocht jou dit nou interesseren? Meldt je dan aan via de contact mogelijkheden. 

Schuttersjongens- en Dames

Uit traditie lopen er altijd Schuttersjongen en Schuttersdames in uniform mee in de parade tijdens Schuttersfeest of andere evenementen waar de hele vereniging in uniform aan deel neemt. Deze groep loopt altijd achter het standaard vaandel aan. Tijdens defilés en marswedstrijden op de Kringdag Achterhoek loopt deze groep ook mee. Daarnaast is het altijd gezellig om gezamenlijk deel te nemen aan evenementen zoals deze. 

Wil jij ook lid worden én mee willen lopen in het uniform? Meldt je dan aan via de contactmogelijkheden.

Geschiedenis

De oudste vereniging in de gemeente Aalten, namelijk de schutterij E.M.M. , viert in 2012 haar 175 jarig bestaan. Een aantal jaren dat respect afdwingt. Toch is er reeds veel langer geleden sprake van schutters in Dinxperlo. De heer R.Wartenaar, voorheen archivaris van het streekarchivariaat waaronder ook Dinxperlo valt, heeft archiefstukken in het Fürstlich Salm-Salmsche archiev te Anholt geraadpleegd. Hieruit bleek, dat de schutters uit Dinxperlo in de 15e eeuw de processie in Anholt begeleidden. Dit betekent dat Dinxperlo 500 jaar geleden al een schutterij had. Een schutterij, die als taak had het dorp te bewaken en te verdedigen en die ook militaire hulp moest verlenen aan de heer van Anholt. Deze schutters zullen met de bovengenoemde activiteiten, ook hun jaarlijkse feest hebben gevierd. Waarbij ze onderling streden om de eer van de beste schutter. Toen de reformatie omstreeks 1600 vaste voet kreeg in Dinxperlo, was het helemaal afgelopen met de schuttersfeesten. De nieuwe kerkelijke overheid moest niets hebben van dergelijke feesten, men vond dat “verfoeilijke gebruiken”. Het deelnemen aan het schieten op de vogel, papegaay-schieten noemde men dat, hoorde bij de“Crijtende en Hooghgaande Sonden”. De kerkelijke overheid kwam met een verbodsbepaling en men hield zich er in Dinxperlo aan, omdat in de notulen van de kerkraad in 1677 niets voorkwam over het papegaay-schieten.

 

Hernieuwde schuttersactiviteiten

In het archief van de gemeente Dinxperlo vond men een brief d.d. 22-8-1815 waarin de burgemeester schrijft, dat enige jongelui in verband met de verjaardag van de Koningin op een schijf willen schieten. Was dit weer een soort schuttersfeest?

In 1837 wordt een schutterij opgericht. Niet belast met oude taken zoals die in de 15e eeuw golden, maar gewoon een vereniging die een jaarlijks feest hield met als wedstrijd element: het schieten.

De heer J.A. Jollens beschreef in 1932 de schutterijen in Gelderland en vond bij het onderzoek een advertentie van 1907 waarin sprake was van een 70 jarig jubileum. Er leefden toen ook nog mensen waarvan hun ouders de oprichting hadden meegemaakt. Als bewijsstuk vond men een vaandel uit 1837.

 

Reden oprichting

In 1831 trokken jonge Dinxperlöers, welke tot de Gelderse schutterijen behoorden, naar België om deel te nemen aan de veldtocht tegen de Belgen die opstandig waren in die tijd en zelfstandig wilden worden. Nadat de schutters zich terugtrokken werden ze in Brabant gestationeerd en achter de hand gehouden voor eventuele escalatie met opstandige Belgen. De Dinxperlose kregen in Brabant een hechte band met elkaar. Dit zou er toe geleid hebben dat ze bij terugkomst in Dinxperlo zich verenigden in een schuttersvereniging. Vermoedelijk hadden ze in Brabant kennis gemaakt met schuttersfeesten. In Dinxperlo werd daarna jaarlijks een feest gehouden met als hoogtepunt het vogelschieten. Het ging er nogal Militaristisch aan toe. Geen wonder het waren meest oud militairen en dat wilden ze ook tonen met marcheren en defileren.