welkom

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,

Hopelijk maken jullie het allemaal goed en is de teleurstelling rondom het niet kunnen vieren van onze mooie activiteiten omgezet in positieve gedachten.

Gelukkig mochten we in juli het gebouw weer openen om in ieder geval weer bij elkaar te kunnen zijn.

Natuurlijk hebben wij als bestuur niet stilgezeten en hebben nagedacht over andere opties zoals een mooie middag/avond op een  later tijdstip in 2020.

Na hier lang over nagedacht te hebben zijn wij van mening dat we toch maar beter kunnen wachten en willen wij iedereen geen valse hoop geven, omdat de kans groot is dat ook dit wordt afgeblazen i.v.m. de onzekerheid die het corona virus met zich meebrengt.

De veiligheid van onze leden en andere betrokkenen hebben onze hoogste prioriteit.

Inmiddels zijn er door het kabinet weer strengere maatregelen genomen en moesten we helaas na een aantal maanden de deuren van ons mooie gebouw  weer sluiten.

 

Ook loopt de gebruiksovereenkomst van ons gebouw eind december af en hebben al diverse gesprekken gehad met Dhr ten Brinke.

Tijdens dit gesprek werd ons medegedeeld dat de huidige eigenaar van de Bribus geen gebruik wil maken van het  monumentale pand voor samenkomsten voor vakantie borrels of andere feestelijkheden zoals het in verleden was.

Dit was een van de redenen  waarom er toen die tijd besloten is om het monumentale pand op te knappen.

Dat betekend  dat Dhr ten Brinke de panden nu zakelijk wil gaan verhuren.

Voor ons als E.M.M. is het financieel niet haalbaar en hebben besloten om het pand te gaan verlaten. We zijn dus nu op zoek naar een opslag van onze attributen

We zijn Dhr. ten Brinke erg dankbaar dat we lange tijd van zijn grondbezit gebruik hebben kunnen maken en dat we ons daarna in het mooie monumentale pand mochten huisvesten.

 

Als bestuur proberen wij ondanks de situatie waarin we met ons allen verkeren, de juiste beslissingen te nemen en zijn op zoek naar oplossingen, hierin worden alle scenario´s meegenomen en bekeken.

Hopelijk blijven jullie allemaal gezond en kunnen we onze schutters activiteiten weer snel oppakken waar en wanneer  dat gaat gebeuren laten we jullie natuurlijk zo snel mogelijk weten.

We hopen dat jullie ons zullen steunen waar nodig.

 

Samen staan we sterk!! 

Eendracht Maakt Macht.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur E.M.M. Dinxperlo